• SMK NEGERI CAMPALAGIAN
  • BESTari : Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, santun, kreatif, mandiri dan inovatif.
DIREKTORI PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023-2024